TIll kalendern

Denna utbildning ger dig kunskap och erfarenhet i MedicinskYoga allmänt och specialkunskap kring Medicinsk Yoga för Kvinnor-HormonyYoga. MedicinskYoga är ett body-mind verktyg där du lär dig förstå din kropp för att du själv ska kunna påverka din hälsa. Efter utbildningen kommer du kunna hålla yogaklasser och privata yogasessioner.

TIll kalendern

För att bli HormonyYogalärare och få djupare kunskap om kroppen, hormonerna och kvinnohälsa behöver du gå följande utbildningar:

• Instruktörsutbildningen i MedicinskYoga och HormonyYoga. På plats eller online.
• Fördjupning Kroppen, hormonerna och kvinnohälsa. Självstudier.
• Fördjupning Kost och Livsstil. Självstudier.

Efter slutförda utbildningar kan du leda specifika yogakurser och workshops för kvinnor med inriktning på hormonbalans, kvinnohälsa, kost och livsstil. Det kommer också vara möjligt att ha privata sessioner och rådgivning för kvinnor.

TIll kalendern

Denna utbildning ger dig kunskap och erfarenhet om hur en gravid kvinna bör och kan träna yoga, både ur ett skolmedicinskt och yogiskt perspektiv. Grunden är att ha förståelse för vilka speciella behov en gravid kvinna har och vilka verktyg som finns inom MedicinskYogan för att guida en gravid kvinna. Det är även bra när du möter kvinnor som har varit gravida och fött barn och kanske inte har en så positiv upplevelse av detta. Vilka spår kan detta ha satt?

Efter utbildningen kommer du kunna hålla yogaklasser och privata yogasessioner för gravida

TIll kalendern

Denna självstudiekurs ger dig omfattande kunskap om kroppen, kvinnohälsa, hormonfaser och olika besvär ur flera olika perspektiv. Förståelsen för hur kroppen fungerar och hur hormonerna påverkar oss kvinnor genom livet är grunden till att förstå sig själv och sin kropp.

Kurs är en del i livsstilskonceptet HormonyYoga där vi jobbar med helheten och förståelsen att allt i kroppen samverkar och vad du gör och hur du lever påverkar detta. Du kan även gå denna del fristående.

Läs mer här

TIll kalendern

Denna självstudiekurs ger dig kunskap om kostens och livsstilens inverkan på kroppen och vårt välbefinnande. Inriktningen kvinnohälsa och hormonell balans och kunskapen om vilka delar vi behöver ta hänsyn till för att skapa balans.

Kursen är en del i livsstilskonceptet HormonyYoga där vi jobbar med helheten och förståelsen att allt i kroppen samverkar och vad du gör och hur du lever påverkar detta. Du kan även gå denna del fristående.

Läs mer här

TIll kalendern

En utbildning om fascian, lymfsystemet och hur medicinsk yoga kan användas för att stimulera och främja hälsa i dessa områden. Utbildningen kommer att ge dig en djup förståelse för fascian, lymfsystemet och hur MedicinskYoga kan användas som ett effektivt verktyg för att främja hälsa och välbefinnande.

TIll kalendern

Denna specialiserade fördjupningsutbildning inom MedicinskYoga är utformad för dig som jobbar med yoga och vill kunna stödja och hjälpa de som lider av ME (Myalgisk Encefalomyelit), post-covid-symptom eller utmattningssyndrom.

TIll kalendern

Kalender se nedan

Visar alla 8 resultat

Stockholm
januari 19, 2024 - YogaNu, Finntorpsvägen 5A, Finntorp, Nacka
Göteborg
januari 26, 2024 - Soul Yoga Göteborg, Nordostpassagen 19, Göteborg
Online Stockholm
mars 2, 2024 - Online & på plats i Stockholm
Online Stockholm
april 5, 2024 - Online & på plats i Stockholm
Online Stockholm
augusti 30, 2024 - Online & på plats i Stockholm