Att jobba med ME, postcovid & utmattade

Att jobba med ME, postcovid & utmattade

Sedan hösten 2020 har jag jobbat med att hålla yogaklasser online för medlemmar i RME, Riksförbundet för ME-patienter, och sedan våren 2023 även för Svenska Covidföreningens medlemmar. Det deltar alltid ett stort antal människor från hela Sverige som är mer eller mindre sjuka i ME och/eller långcovid.

När jag började ge yogaklasser till dessa grupper kunde jag inte så mycket om vare sig ME eller långcovid och framför allt inte speciellt mycket om hur medicinskyoga kan användas för att förbättra både kroppen och livssituationen för dessa grupper. Erfarenheten kring att hålla yoga för och jobba med utmattade hade jag och utgick ifrån dessa erfarenheter. Det finns många likheter men också helt andra aspekter att ta hänsyn till. Båda dessa grupper har givit mig massor med kunskap, inspiration och utveckling inom området. Fina och tacksamma deltagare som alla bjuder mycket på sig själva, sitt mående och tankar om hur yogan hjälper dem i livet. Vi har också haft flera utvärderingar med fantastiskt bra resultat.

Det arbetssätt som har utvecklats under åren är att anpassa yogaklasserna och guida dem liggande, sittande på yogamatta eller på stol. Att använda övningar som är tillgängliga för många och ge flera alternativa sätt att göra en övning på. En nyckel har varit att inte fastna vid att det inte går att göra övningar precis som de visas utan i stället fokusera på att hitta ett eget sätt att utföra en övning på. Att locka fram och inspirera till självutforskande, känna sina gränser, acceptera gränserna och sen rikta fokus på det som fungerar. Det viktiga är att känna in att det känns bra och att det inte orsakar PEM, ansträngningsutlöst försämring, det tar lite tid att lära sig detta för varje deltagare.

Många som har ME eller postcovid har inte fått speciellt mycket hjälp i vården. De får ofta övningar men guidas sällan in i hur man hittar sitt eget sätt att utveckla träningen, andningen eller vad det nu handlar om. Att kunna fokusera på det som fungerar är för många ett helt nytt sätta att möta sig själv och sina begränsningar. Detta sätt att jobba har jag med mig från min tid som barnmorska när jag jobbade med sjuka gravida. Där var det angeläget att fokusera på det friska och barnet för att inte skapa en upplevelse av att graviditeten är ett sjukdomstillstånd. Det går att separera det som behöver tas om hand rent medicinskt och samtidigt hålla fokus på att det alltid finns något som är friskt och naturligt.

Möter du människor som har ME, postcovid eller en allvarlig utmattning i ditt arbete och vill lära dig mer om hur du kan jobba med MedicinskYoga så finns nu en fördjupningsutbildning för dig som har en yogautbildning i grunden.