Att fatta egna beslut med sig själv som vägledare

Att fatta egna beslut med sig själv som vägledare

Jag har senaste tiden med intresse följt medias rapportering om AI som enkelt kan generera falska nyheter. Jag läser också en hel del inlägg från sk. Influensers som sprider sina åsikter som ibland är välgrundade men väldigt ofta saknar nyanser, djup och ordentlig research och är just precis vad de är, personliga åsikter. Många ungdomar följer influensers och påverkas starkt av deras åsikter och trender. Lika så kvinnor, de vill väldigt ofta ha färdiga lösningar och att någon annan berättar hur de ska leva, vilka val som är rätt att göra för att må bra, komma i balans etc.

Om vi tittar på hälsobranchen som är det område jag jobbar inom, finns det mycket bra information att hämta på nätet och av olika människor som skriver och jobbar med hälsa. Det finns också en hel del som behöver betraktas som personliga åsikter och inget annat. Vad det än gäller behöver vi alla vara noggranna med att kritiskt granska det vi får till oss via media. Att ställa egna frågor, göra egna efterforskningar och våga lita på vår egen känsla, uppfattning och förmåga att fatta beslut utifrån dem vi är och de behov vi har.

Många ställer frågor om vilken mat som är bra, vilka tillskott är bäst, vilken träning som de ska göra osv. Det enkla svaret är, du måste själv läsa på, prova dig fram, se hur din kropp svarar på det du ger den. Alla är unika och behöver olika. Behovet ändrar sig också över tid med ålder, årstid, stressnivå osv. Att lära sig följa sig själv och lyssna på kroppen är nyckeln.

Vi kan inspireras av det vi läser på nätet men betrakta det inte som sanningar, våga ifrågasätta, undersöka och bilda dig en egen uppfattning. Att lära sig att skilja på fakta och åsikter är jätteviktigt!

Vi lever verkligen i en tid där vi utmanas att kritiskt granska det vi läser och själva göra väl avvägda beslut utifrån dem vi själva är och utifrån den fakta i kan hitta i området. Inte ens forskning går att lita på eftersom forskning handlar om att få svar på en eller ett fåtal frågor och inte mer än så. Efter det uppstår en hel mängd nya frågor som behöver undersökas. Jag gillar Patrik Svenssons text, om vad vetenskap är, i boken ”Den lodande människan”

”Den som säger att den tror på vetenskapen begår ett grundläggande tankefel. Vetenskapen är ett förhållningssätt till sanningen, den är inte sanningen i sig själv. Vetenskapen är en pågående revision, ett sätt att tänka och ett fortsatt ifrågasättande. Vetenskapen är på det sättet själva motsatsen till den fasta och opåverkbara övertygelsen. Och ur den förståelsen kommer också att det som fortfarande är okänt och gåtfullt inte på något sätt utgör ett hot mot vetenskapen. Snarare tvärtom. Det vetenskapliga förhållningssättet till världen börjar med en förundran inför det gåtfulla och fortsätter med förmågan att ställa frågor till det”.
Författare: Patrik Svensson

Mitt absolut största och roligaste utmaning när jag utbildar kvinnor är att börja lita på sig själva och tro på att det de känner är rätt, att lita på intuitionen, magkänslan. Att själva göra jobbet med att undersöka, läsa och bilda sig en egen uppfattning och inte ta lättaste vägen och följa strömmen. Starka strömmar kan lätt föra oss på villovägar och långt ifrån den vi egentligen är. Tänk själv, ställ frågor, stå upp för dig själv och bestäm dig för vad du tror på och hur du vill leva ditt liv oavsett vad andra tycker och anser. ❤️