En hyllning till det feminina

En hyllning till det feminina

Genom livet har jag mött kvinnor på så många olika sätt. Som barnmorska på mödravård, förlossning, BB och gyn. Som yogalärare med konsultationer för privatpersoner, på yogaklasser och alla yogautbildningar. Sen 2011 har jag endast träffat en handfull män. Jag skulle gissa att 99% inom den Medicinska yogan är kvinnor.

Yogan var ursprungligen framtagen av män och för män. De första bevisen för att yoga fanns hittades för ca 5000 år i Vedaskrifterna.  På den tiden var inte yoga något fysiskt med rörelser/asanas utan mer en filosofi och vetenskap för personlig utveckling. Det är först de senaste 1500 åren som kvinnor fick lov delta. Trots att det är så många kvinnor idag som utför yoga och undervisar i yoga, ser vi fortfarande så många män som sitter i toppen av yogaorganisationer. Många yogaformer är inte anpassade efter kvinnans kropp och behov.  En del är väldigt styrda med hur och på vilket sätt yogan ska utföras.

De yogaformer vi tränar i västvärlden är präglade av olika män. Pattabhi jois utvecklade Ashtangayoga, Yogi Bajhan utvecklade Kundaliniyogan, Bikram Choudhury utvecklade Bikramyogan ochB.K.S. Iyengar grundade Iyengar Yogan.  Till och med Yinyogan är grundad av en man, Paul Grilley.

Redan under min utbildning hos Göran Boll bestämde jag mig för att ägna mig åt yoga för kvinnor. Att anpassa yogan för kvinnas kropp, hormonella faser, graviditet och andra behov. Att kunna göra yoga kravlöst, mjukt, flödande och få fart på Yinkraften. Yin är inte bara statiskt som är lätt att tro om vi tittar på yinyogan. Statiska positioner är till och med mer yang. Att vila, mjukna och sjunka in är däremot Yin. Att inte ta ut rörelserna maximalt utan att stanna i det avslappnade, att flöda rörelser med en känsla av cirkularitet och vågrörelse sätter fart på Yin. Även att slappna av i axlarna, släppa käkarna och låta ansiktet mjukna, Introspektion och kontemplation.

Kvinnor är oerhört intuitiva och känsliga och behöver lära sig hur den kvinnliga kroppen fungerar. Att lita på intuitionen och hur yogan ska utföras i stunden. Utforska med ett öppet sinne. Som yogalärare är det fantastiskt att skapa passen i stunden under yogaklassen. Kanske komma till yogaklassen med en idé, utgå ifrån den och se hur det utvecklar sig utifrån gruppens behov. Att kunna lita på den inre vägledningen. Självklart finns det grunder och yogatekniker och annat som är nödvändiga att ha med som vi vet fungerar. Med dem som bas kan vi sen skapa, utveckla och flöda. Yogan är ett hantverk och vi är hantverkarna.

Ord från en av mina tidigare elever :
“För mig har det varit den pusselbit som saknats efter alla andra yoga utbildningar jag gjort under de senaste 15 åren. Att kunna lägga ihop allt, blanda och ge och uppleva att det är ok. Yogan behöver inte vara så styrd och statisk utan vi alla behöver bidra med vår syn och passion för att förädla yogan innan vi delar den med andra för att få vår personliga touch. Det är då det blir riktigt bra och genuint❤️”

Yin och Yang måste finnas tillsammans i balans inom oss och utanför. Idag är tyvärr samhället och världen Yangdominerad. Därför är det nödvändigt att fokusera på Yinkvaliteterna och öka dessa så att vi kan uppnå balans både inom oss själva och i världen. Många tror att Yinkvaliteterna är svagare, saknar kraft och vi väljer ofta bort Yin till förmån för Yang. Så ser det ut om vi tittar oss omkring och betraktar människorna, både kvinnor och män. Sanningen är att Yin är en urkraft så stark att när vi får fart på den finns det få saker som kan få den ur balans.