Hormonell migrän

Hormonell migrän

Migrän drabbar kvinnor oftare än män där cirka tre fjärdedelar är kvinnor. Av alla kvinnor som har migrän uppger cirka 60% att den är kopplad till hormoncykeln. Hormonell migrän är kopplat till det kvinnliga hormonet östrogen och kan uppstå när östrogenet sjunker, höjs eller svänger kraftigt. Vanligt är att migränen kommer när östrogent sjunker tre till fem dagar innan mens. Migrän räknas ofta som ett av de premenstruella symtom kvinnor kan få.

Hormonell migrän upplevs olika och är ofta plågsam, dunkande och kan ha visuella inslag med blixtar och andra ljusfenomen. Den kan också kännas mer ut åt sidorna med starkt ömmande hårbotten. Det är skillnad på huvudvärk och migrän där den sistnämnda är mer plågsam och leder oftast till sängläge och oförmåga att fungera i vardagen.

Orsak
Orsaken till migrän är inte helt klarlagd. Ärftliga komponenter kan finnas eftersom det är vanligt att både mor och dotter lider av samma problem. Det finns olika teorier bakom det som händer i hjärnan under ett migränanfall. Det som beskrivs oftast har med nerver och blodkärl i hjärnan att göra där inflammation i nerverna påverkar överföringen av impulser. Detta leder till blodkärlen plötsligt vidgas och blir mer smärtkänsliga.

Under graviditeten förbättras ofta hormonell migrän, speciellt i andra och tredje trimestern då östrogennivån är mer stabil. Efter förlossningen sjunker östrogennivån drastiskt och många får då tillbaka sin migrän.

I förklimakteriet och åren runt klimakteriet kan många kvinnor få ökade besvär på grund av de svängande östrogennivåerna. Behandling med östrogenplåster kan då vara mer effektivt än migränmedicin eftersom detta gör att hormonnivån blir jämnare och mer stabil.

När östrogennivåerna är stabila vare sig de är normala, höga eller låga förbättras besvären avsevärt.

Riskfaktorer
Faktorer som ökar risken för migrän oavsett om den är hormonellt betingad eller inte är:

  • Stress
  • Sömnbrist och trötthet
  • Låga blodsockernivåer på grund av oregelbundna måltider
  • Intag av ost, rödvin och annan alkohol
  • Choklad, på grund av höga halter tyramin
  • Hormonella preventivmedel kan även vara en utlösande faktor
  • Kraftiga ljusstimuli som vid bildskärmsarbete och Tv-tittande

Råd
Att minska stress, äta mat som stabiliserar blodsockret och är antiinflammatorisk, träna, sova bra och träna medicinsk yoga för kvinnor/Hormonyoga kan minska symtomen. Andningsövningar, yogaövningar där rygg och nacke involveras på olika sätt, meditation och mindfulness kan ha effekt. Mjuk massage och hudkontakt för att öka oxytocinet i kroppen brukar också hjälpa.