Internationella Kvinnodagen – En dag att uppmärksamma

Internationella kvinnodagen.

I över hundra år har vi kvinnor kämpat för lika rättigheter mellan könen. Kvinnors rätt till arbete, rösträtt och ett slut på diskrimineringen av kvinnor.

I Sverige firar vi internationella kvinnodagen sedan 1911. Initialt var denna dag en politisk kamp framför allt för kvinnors rösträtt. I Sverige fick kvinnor rösträtt 1921. Det tog 26 år innan vi fick ett kvinnligt statsråd och först på 1990-talet var könsfördelningen något så när lika.

Var kommer den internationella kvinnodagen ifrån? Varför firar vi den?

På den andra internationella konferensen för arbetande kvinnor som gick av stapeln i Köpenhamn 1910 föreslog Clara Zetkin, ledare för Kvinnokontoret, en internationell kvinnodag. En dag för kvinnor i världens alla länder då de fritt skulle kunna yttra sina krav. Förslaget mottogs och beslutet fattades att 8 mars hädanefter skulle vara kvinnornas dag.

FN har spelat en stor roll i att denna dag uppmärksammas världen över. 1945 genomdrevs ett avtal som fastslog att jämställdhet mellan män och kvinnor som en grundläggande mänsklig rättighet. Sedan1978 finns internationella kvinnodagen med på FN:s lista över högtidsdagar. I och med att FN tog beslutet att göra den till en dag att fira har den politiska laddningen avtagit. Från att ha varit en kamp i socialistisk anda för kvinnors lika rättigheter blev det en dag en dag där vi firar och uppmärksamma kvinnor generellt utan direkt politisk koppling.

Internationella kvinnodagen har funnits i över 100 år och trots detta är kvinnornas ställning på många håll i världen långt ifrån jämställt. Inte ens i jämställda Sverige har kvinnor lika lön som män, det förekommer fortfarande kvotering för att upprätthålla balansen mellan könen, det är fortfarande så att kvinnor har och tar mer ansvar för hem och familj.

I verksamheten HormonyYoga-Medicinsk Yoga för Kvinnor, jobbar vi aktivt med att stärka kvinnor. Vi sprider kunskap om kvinnohälsa, kost och livsstil såväl som att inspirera och stödja kvinnor att stå i sig själv i sin fulla kraft. Under hela vecka 10 skänker vi 100 kr för varje bokad plats på retreat och utbildning till organisationen Kvinna till Kvinna som jobbar globalt för kvinnors rättigheter. Läs om deras verksamhet: www.kvinnatillkvinna.se