Vårt fantastiska lugn- och ro-hormon – Oxytocin

Vårt fantastiska lugn- och ro-hormon – Oxytocin

Vår kropp har en mängd olika hormoner och signalsubstanser. Det finns ett som är värt att lära sig lite mer om, oxytocin, som både är ett hormon och en signalsubstans i hjärnan.

Oxytocin kallas ofta för lugn- och ro hormonet och även kärlekshormonet.

Oxytocin har en mängd olika funktioner i kroppen:

 • Påverkar livmodern vid förlossningen, värkhormonet
 • Påverkar bröstkörtlarna vid amning, driver ut mjölken
 • Sänker blodtryck och puls
 • Smärtlindrande
 • Påskyndar sårläkning
 • Minskar stress, minskar utsöndring av kortisol
 • Ökar antiinflammatoriska processer
 • Stärker ämnesomsättningen

Oxytocin spelar en viktig roll i vårt sociala beteende, i våra relationer och hur vi mår känslomässigt. Det dämpar aktiviteten i amygdala som är som ständigt skannar av omgivningen och letar efter hot och faror. Oxytocin påverkar också vårt belöningssystem genom att öka kroppens egna opiater och dopamin.

Oxytocin har dessutom följande effekter:

 • Ökar anknytningen och omvårdnadsförmågan när vi får barn
 • Underlättar parbildning och känslan av gemenskap
 • Stärker den sexuella lusten
 • Skapar lugn och ro
 • Ökar känslan av tillit
 • Minska oro, ångest och aggressivitet

Vi kan få fart på vår oxytocinproduktion genom värme, beröring, massage, kramar, sex eller någon annan form av sinnesstimulering. Det är också bra med social samvaro och att göra saker tillsammans med andra t ex. yoga i grupp. Hormonet är helt klart kopplat till lugn och ro, njutning och förbättrad social samvaro. Det fina är att effekten sitter i lång tid efter att vi fått en dusch av oxytocin.